Skip to main content
Luka Steiner
državni svetnik

 

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik kulture in športa.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti,
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
  • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino