Preskoči na glavno vsebino

mag. Elena Zavadlav Ušaj

mag. Elena Zavadlav Ušaj
državna svetnica

V Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica lokalnih interesov (12. volilna enota - Nova Gorica). 

V Državnem svetu je:

  • članica Interesne skupine lokalnih interesov, 
  • članica Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino,
  • članica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Aktivnosti državne svetnice:

  • udeležba na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2023, Ljubljana, 20. 12. 2023
  • udeležba strokovnega posveta Gospodarski krog »V pričakovanju davčne reforme«, Ljubljana, 10. 1. 2024
  • udeležbana na sprejemu za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij, ki ga je priredila predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar, Ljubljana, 31. 1. 2024
  • udeležba posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave, Ljubljana, 15. 4. 2024
  • udeležba slavnosne prireditve ob 30-letnici reforme lokalne samouprave, Brdo pri Kranju, 17. 4. 2024
  • udeležba na posvetu o dolgotrajni oskrbi, Ljubljana, 6. 5. 2024
  • udeležba državne proslave ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo, Nova Gorica, 9.5.20224

Volilna enota 12

Občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, NOVA GORICA, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Vipava

Stiki z volilno enoto

OBČINA RENČE - VOGRSKO 
Bukovica 43
5293 VOLČJA DRAGA 
Kontaktna oseba: Marko Švara, podžupan
E-pošta kontaktne osebe: marko.svara@gmail.com
Telefon kontaktne osebe: 031 748 371

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3a  
5290 ŠEMPETER PRI GORICI
E-pošta: info@sempeter-vrtojba.sI 
Telefon: (05) 335 10 00

MESTNA OBČINA NOVA GORICA- svetniška pisarna
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Svetniška pisarna: v prostorih občine
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15. do 18. ure po predhodnem dogovoru
E-posta: elena.zavadlav.usaj@ds-rs.si 
Telefon: 031 66 77 09

OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213 Kanal
E-pošta: elena.zavadlav.usaj@ds-rs.si 
Telefon: 031 66 77 09

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137
5291 Miren
E-pošta: elena.zavadlav.usaj@ds-rs.si 
Telefon: 031 66 77 09

OBČINA VIPAVA – svetniška pisarna
Glavni trg 15
5271 Vipava
Svetniška pisarna: v prostorih občine
Uradne ure svetniške pisarne: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 17.30 ure po predhodnem dogovoru
E-posta: elena.zavadlav.usaj@ds-rs.si 
Telefon: 031 66 77 09