Preskoči na glavno vsebino

mag. Marko Zidanšek

mag. Marko Zidanšek
državni svetnik

V Državni svet je bil  izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (5. volilna enota - Celje).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov, 
  • podpredsednik Komisije za državno ureditev,
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Mag. Marko Zidanšek je bil rojen leta 1968 v Celju, je poročen in oče dveh sinov.

Je magister znanosti s področja državnih in evropskih študij (2007, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Brdo pri Kranju). Leta 2002 je diplomiral na Visoki upravni šoli v Ljubljani (zdaj Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo), smer javna uprava, in pridobil strokovni naziv diplomirani upravni organizator. Leta 2004 je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka, leta 2006 pa je bil usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb (NEBRA).

Od leta 2005 je direktor v družbi za ravnanje z odpadki Simbio, kjer dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov opravlja družba oz. javno podjetje v 12 občinah, dejavnost gospodarske javne službe ravnanja z odpadki pa v 24 občinah in širše. Sodeloval je pri razvoju projekta prvega slovenskega regionalnega centra za ravnanje z odpadki RCERO Celje.

Med leti 1998 in 2018 je bil mestni svetnik Mestne občine Celje, v treh mandatih tudi celjski podžupan, v četrtem in petem pa pooblaščenec župana Mestne občine Celje. 

Od leta 2014 do 2018 je bil predsednik Slovenske ljudske stranke.

To je že njegov drugi mandat v državnem svetu. Prvič je postal državni svetnik leta 2017 v VI. sklicu Državnega sveta.

Stremi k izboljšavam, ki so v interesu družbe in posameznikov, in tako z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. Optimalen rezultat za doseganje zastavljenih ciljev želi doseči s čim manjšimi stroški. 


Aktivnosti državnega svetnika:
  • udeležba in vodenje posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji, Ljubljana, 5. 6. 2023

 


Volilna enota 5 

Občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, CELJE, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec

 

Stiki z volilno enoto

MESTNA OBČINA CELJE – svetniška pisarna 
Trg celjskih knezov 9 
3000 CELJE
Svetniška pisarna: v prostorih občine 
Uradne ure svetniške pisarne: po predhodni najavi in v dogovorjenem terminu  
Kontaktna oseba: Ana Vrečer
Telefon kontaktne osebe: (03) 426 56 80
E-pošta kontaktne osebe: uprava-moc@celje.si 
Kontaktna oseba je dosegljiva: 
                ponedeljek od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure 
                sreda od 8. do 11. ure in od 12.do 16.30 ure 
                petek od 8. do 12.30 ure 


OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204 DOBRNA
Kontaktna oseba: Mateja Smrečnik Telefon. (03) 780 10 57
E-pošta kontaktne osebe: mateja.smrecnik@dobrna.si
Telefon kontaktne osebe: (03) 780 10 53; M: 041 604 537
Uradne ure (kontaktna oseba je dosegljiva): 
                               ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure 
                               sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure 
                               petek od 7. do 13.30 ure

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256 BISTRICA OB SOTLI
Kontaktna oseba: Ana Bercko
E-pošta kontaktne osebe: ana.bercko@bistricaobsotli.si
Telefon kontaktne osebe: (03) 800 15 13
Uradne ure kontaktne osebe:  v času uradnih ur občine
                    ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.-10.30 ure in 11. - 14. ure
                    sreda: 8.- 10.30 ure in 11. -16. ure.

OBČINA DOBJE
Dobje pri Planini 26
3224 DOBJE PRI PLANINI 
Kontaktna oseba: župan Franc Leskovšek
E-pošta kontaktne osebe: franc.leskovsek@dobje.si 
Telefon kontaktne osebe: 041 794 352
Uradne ure kontaktne osebe: vsak delavnik od 8. do 15.ure.

OBČINA LAŠKO               
Mestna ulica 2
3270 LAŠKO
Kontaktna oseba: Tanja Grabrijan, višja svetovalka v Kabinetu župana 
E-pošta kontaktne osebe: tanja.grabrijan@lasko.si 
Telefon kontaktne osebe: (03) 733 87 11
Kontaktna oseba je dosegljiva v času poslovnega časa občine:
ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure
sreda od 8. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure

OBČINA POLZELA
Polzela 8
3313 POLZELA
Kontaktna oseba: Alenka Kočevar
E-pošta kontaktne osebe: alenka.kocevar@polzela.si  
Telefon kontaktne osebe: (03) 703 32 00 ali (03) 703 32 13
Kontaktna oseba je dosegljiva: ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 14.30 ure
                                               sreda od 7.30 do 12. ure in od 13. do 16.30 ure
                                               petek od 7.30 do 12.30 ure

OBČINA  VITANJE
Grajski trg 1
3205 VITANJE
Telefon: (03) 757 43 50
E-pošta: info@vitanje.si
Kontaktna oseba: direktor občinske uprave Zdenko Plankl 
E-pošta kontaktne osebe: zdenko.plankl@vitanje.si 
Telefon kontaktne osebe: (03) 757 43 55

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8
3212 VOJNIK
Telefon: (03) 780 06 20
Telefaks: (03) 780 06 37
E-pošta: obcina@vojnik.si
Spletni naslov: www.vojnik.si
Kontaktna oseba: Mojca Vodušek direktorica občinske uprave
E-pošta kontaktne osebe: obcina@vojnik.si
Telefon kontaktne osebe: (03) 78 00 622
Kontaktna oseba je dosegljiva ob ponedeljkih in sredah od 9. do 11. ure

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305 VRANSKO
Kontaktna oseba: Rudolf Pušnik
E-pošta kontaktne osebe: rudi.pusnik@vransko.si 
Telefon kontaktne osebe: (03) 703 28 15
Uradne ure - kontaktna oseba je dosegljiva:  
                    torek od 8. do 10. ure in od 10.30 do 14. ure 
                     sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure 
                    petek od 8. do 10. ure in od 10.30 do 13. ure.