Skip to main content
Marko Lotrič
predsednik Državnega sveta

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delodajalcev.

V Državnem svetu je:

  • predsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
  • član Interesne skupine delodajalcev.

O državnem svetniku

Marko Lotrič je bil generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology in je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Danes skupina združuje že preko 170 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v devetih podjetjih v sedmih državah. Poleg matičnega podjetja LOTRIČ Meroslovje v Sloveniji poslujeta še podjetji LOTRIČ Certificiranje, ter PSM merilni sistemi. Hčerinska podjetja delujejo v Nemčiji, Avstriji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji, kjer so vzpostavljeni akreditirani laboratoriji.

Neizmerno verjame v moč znanja, spodbuja inovativnost in prisega na poštenost. Vrednota, ki ji daje poseben pomen je zaupanje, tako med zaposlenimi kot pri delu z odjemalci. Znanja in izkušnje, ki jih je pridobil na področju meroslovja, z veseljem deli med svoje sodelavke in sodelavce ter krepi kulturo odličnosti. 

Zagotavljanje kakovosti in odličnosti potrjuje poslovanje v skladu s standardoma ISO 17025 in ISO 17020 ter EFQM modelom odličnosti. Podjetje je dvakratni prejemnik najvišjega državnega priznanja za poslovno odličnost.

Kot enega izmed pomembnih korakov k uspešnosti podjetja izpostavlja sodelovanje in partnerstva, ki omogočajo sinergijo in uresničevanje strategije in filozofije podjetja. Danes skupina LOTRIČ Metrology posluje z več kot 21.000 poslovnimi partnerji. Največji kupci prihajajo iz farmacevtske, avtomobilske, elektro, kemijske in plastične industrije, iz javnih in zasebni inštitutov, univerz, zdravstvenih ustanov ter drugih področij. Velik pomen namenja tudi sodelovanju z institucijami znanja. Podjetje sodeluje s 16 raziskovalnimi inštituti in univerzami. 

Marko Lotrič je rojen 1963 v Kranju, po poklicu je elektrotehnik elektronik in obvlada tudi angleški, hrvaški in srbski jezik.