Preskoči na glavno vsebino

Marko Staroveški

Marko Staroveški
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delodajalcev.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine delodajalcev, 
 • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
 • član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O državnem svetniku

Otroška leta je Marko Staroveški preživljal v Podčetrtku. Osnovno šolo je obiskoval v Podčetrtku, ki je bila znana kot eksperimentalna šola z veliko svobodnih dejavnosti (trgovina, bančništvo, radio..), s poudarkom na odgovornosti in delavnosti. Šolanje je nadaljeval na Gostinski šoli v Celju in Hotelski šoli v Ljubljani. Željo po nadaljnjem izobraževanju je uresničil s študijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1982 pri profesorju dr. Janezu Planini. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1983  zaposlil v Metalki Ljubljana, v sektorju Metalka inženiring. Po končanem pripravništvu je samostojno prevzel vodenje nekaterih projektov. Leta 1986 je sprejel ponujen izziv za delo na predstavništvu Metalke v Pragi. Odgovarjal je za področje kemije, papirja in široke potrošnje. Istočasno se je učil in seznanjal s poslovanjem z metalurgijo pod vodstvom dipl. metalurga g. Bidovec Janeza. Leta 1991 se je zaposlil v Kovintrade d.o.o., Celje, in z delom nadaljeval v Pragi. Kmalu je ustanovil podjetje Kovintrade Praga in se pretežno posvetil trženju slovenskega blaga v takrat še Češkoslovaški, in sicer vse do leta 2000.

Po povratku iz tujine je nadaljeval delo v Kovintrade d.d., Celje, kot član uprave za zunanje trgovinsko mrežo in razvoj, in sicer vse do leta 2013. V tem času je ustanovil in skrbel za razvoj novoustanovljenih podjetij na Madžarski, Poljski, Romuniji, Bolgariji, Srbiji in Hrvaški. Glavni predmet poslovanja je bila prodaja slovenskih metalurških izdelkov na vseh trgih ZT mreže.

Z začetkom slovenske bančno-finančne krize je sprejel izziv s prevzemom funkcije predsednika uprave, ki jo je opravljal vse do konca leta 2020. Krizo so uspešno premagali in ostali uspešna slovenska družba z notranjim lastništvom. Ob izpolnjenih pogojih se je upokojil. 

Življenjske vrednote: poštenost, delavnost, odgovornost, teamsko delo

Ostale aktivnosti: vrtnarjenje, pohodništvo, golf

Znanja tujih jezikov: nemški, češki, slovaški in hrvaški jezik (aktivno), angleški jezik (pasivno)

Članstva:

 • član Združenja Manager
 • član Združenja nadzornikov
 • član nadzornega sveta Kovintrade d.d.

Dejavnosti državnega svetnika:
 • udeležba in sodelovanje na posvetu "Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!", Ljubljana, 27. 3. 2023
 • udeležba na okrogli mizi slovenskega gospodarstva z naslovom »Bo slovensko gospodarstvo preživelo energetsko krizo?«, Ljubljana, 16. 5. 2023
 • udeležba na slavnostni podelitvi nagrade Zlata čebela, Ljubljana, 24. 5. 2023
 • udeležba na posvetu Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod, Ljubljana, 2. 6. 2023
 • udeležba strokovnega posveta Gospodarski krog »V pričakovanju davčne reforme«, Ljubljana, 10. 1. 2024
 • udeležba na januarskem srečanju Združenja Manager, Ljubljana, 31. 1. 2024
 • udeležba na posvetu Slovenska hrana v javnih zavodih, Ljubljana, 12. 2. 2024
 • udeležiba na Kongresu Zadružne zveze Slovenije, Portorož, 13. 3. 2024
 • udeležba posveta: Problematika evidentiranja škod od divjadi – stanje in možnosti izboljšav, Ljubljana, 13.5.20224
 • vodenje in povezovanje posveta: Dvig slovenske samooskrbe v celotni verigi od kmeta do trgovine, Ljubljana, 14.6.2024