Preskoči na glavno vsebino

Matej Slapar

Matej Slapar
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (2. volilna enota - Kamnik).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov, 
  • podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
  • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.

O državnem svetniku

Matej Slapar se je rodil 17. 9. 1984. Odraščal je v Mekinjah pri Kamniku, kjer z družino živi še danes. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Kamniku, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani pa je z nazivom univerzitetni diplomirani ekonomist zaključil leta 2010. 

Družbeno se je začel udejstvovati pred 20 leti, in sicer kot član Športno kulturnega društva Mekinje, leta 2006 je bil prvič izvoljen v Občinski svet Občine Kamnik, od leta 2010 do 2014 pa za predsednika sveta Krajevne skupnosti Mekinje, kjer je aktivno sodeloval pri razvoju občine. V tem času je v domačem kraju prispeval h gradnji športnega igrišča, k postavitvi javne razsvetljave, obnovi tamkajšnje podružnične šole in cestne infrastrukture. Zaposlen je bil v mednarodnem podjetju, kjer je skrbel za obdelavo, predstavitev in ažurnost podatkov za pravilno odločanje lastnikov in vodij. Svoje znanje je specializiral s področja računovodenja in vodenja poslovnih knjig. V mandatnem obdobju 2014–2018 je poklicno opravljal funkcijo podžupana Občine Kamnik. V tem času je s skupino sodelavcev ustanovil Podjetniški klub Kamnik in Co-working prostor KIKŠtarter. Bil je koordinator skupine za sprejem Strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik. Z namenom oživljanje starega mestnega jedra Kamnika je vodil projekt Management mestnega središča in se vključeval v ostale projekte občine Kamnik. Že od zgodnje mladosti je pozorno spremljal dogajanje in potrebe lokalne skupnosti in iskal rešitve, kako v dobrobit skupnosti udejanjiti izzive, ki pripomorejo k boljši kakovosti življenja v občini Kamnik. To so prepoznali tudi volivke in volivci, ki so ga 2018 izvolili za župana občine Kamnik, kjer je v 2. krogu lokalnih volitev prejel 60.56 odstotkov glasov, po prvem mandatu pa je na lokalnih volitvah 2022 v 1. krogu volitev prejel 71,65 odstotka glasov. Funkcijo župana opravlja poklicno.
V času njegovega vodenja občine se ta razvija na številnih področjih. 

Ustvarjajo se pogoji za razvoj podjetništva, kmetijstva, družbenih dejavnosti in infrastrukture. Občina ima uspešne športnice in športnike, ki imajo razvijajoče se pogoje za treninge in tekmovanja. Dobro razvito podeželje, kamor se vlagajo sredstva v posodobitev kanalizacijske, vodovodne in cestne infrastrukture, razvijajoče se kolesarske poti in železniško infrastrukturo, ki spodbujajo k oblikam trajnostne mobilnosti, močno kulturo, kjer tako v mestu kot na podeželju kulturniki ustvarjajo v kulturnih domovih, ponosni na dediščino preteklosti pa se hranijo izjemne muzejske zbirke. 

Občina Kamnik je ob celoviti prenovi Doma kulture Kamnik na streho slednjega umestila prvo fotovoltaično elektrarno na javnih stavbah, pomemben korak povezovanja na tem področju je bil narejen julija 2022, ko je Občina Kamnik z Občinami Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ig, Škofljica in Log-Dragomer podpisala namero o sodelovanju pri projektu EUCF (European City Facility). Pred kratkim je Občina Kamnik na povabilo Mestne občine Kranj vstopila v konzorcij partnerjev projekta ELENA, ki ga sofinancira Evropska investicijska banka. Zagotavljala se bodo nepovratna sredstva za tehnično dokumentacijo na področju energetske sanacije stavb, javne razsvetljave, sončnih elektrarn ter energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov. Občina Kamnik je v preteklosti sodelovala v več transnacionalnih projektih Interreg s področja civilne zaščite (MUHA), kreativnih in kulturnih industrij (STIMULART) ter trajnostne mobilnosti (CITYWALK). Trenutno je Občina Kamnik vodilni partner projekta PopUpUrbanSpaces, ki se izvaja v okviru programa Srednja Evropa in vključuje 10 partnerjev iz 7 držav. Projekt naslavlja trajnostno mobilnost oziroma spremembe potovalnih navad s pomočjo taktičnega urbanizma. Razvija se tudi področje mestnega jedra Kamnika in območja nekdanje Smodnišnice, za kar bo občina Kamnik tudi v prihodnje sodelovala v različnih konzorcijih, ki bodo naslavljali trajnostno mobilnost, samooskrbo tako na prehranskem, kot tudi na energetskem področju ter razvoju infrastrukture. 

Njegova vizija je razvijati Kamniško – Domžalsko regijo in celotno Slovenijo s povezovanjem in skupnimi projekti. Z razvojem turizma ter turističnih kmetij in turističnih društev želi preprečiti odseljevanje mladih. Ključne vidike razvoja regije vidi v medsebojni podpori, sodelovanju in pomoči. Občina Kamnik že nekaj let uspešno sodeluje z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije kot tudi z LAS Srce Slovenije, s katerima so bili izvedeni številni uspešni projekti. 
Župan in državni svetnik Matej Slapar s svojimi izkušnjami podpira interese razvoja lokalnih skupnosti in pomaga pri reševanju težav, ki se nemalokrat pojavijo na poti do cilja. Prepričan je, da se lahko z voljo in vztrajnostjo, predvsem pa z znanjem in izkušnjami, reši marsikatera težava ali prepreka, ki nastane na poti razvoja.


Aktivnosti državnega svetnika:

  • Slovesna akademija v letu generala Rudolfa Maistra, Kamnik, 16. 4. 2024

 


Volilna enota 2

Občine: Domžale, KAMNIK, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Šmartno pri Litiji, Trzin

Stiki z volilno enoto

OBČINA DOMŽALE 
Ljubljanska cesta 69
1230 DOMŽALE
Kontaktna točka - Pisarna za odnose z javnostmi: piar@domzale.si
                           Jana Avbelj (jana.avbelj@domzale.si, (01) 721 07 13)
                           Liana Bider (liana.bider@domzale.si, (01) 721 07 12)
Uradne ure kontaktne točke: ponedeljek, torek in petek od 8. do 12. ure  
                                           sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure

OBČINA LITIJA
Jerebova ul. 14
1270 LITIJA
Kontaktna oseba: podžupanja Občina Litija Lijana Lovše
Telefaks: (01) 896 34 21
E-pošta: lijana.lovse@litija.si
Uradne ure: v času uradnih ur občinske uprave 

OBČINA KAMNIK – svetniška pisarna
Glavni trg 24
1240 KAMNIK
Svetniška pisarna: v prostorih občine
Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru 
Kontakna oseba: Simona Albiani 
E-pošta kontaktne osebe: simona.albiani@kamnik.si 
Telefon kontaktne osebe: (01) 831 81 17 
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občine

OBČINA KOMENDA
Zajčeva c. 23
1218 KOMENDA
Stik z občani Občine Komenda: vsak zadnji četrtek v mesecu po predhodnem dogovoru, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik 
Predhoden dogovor na telefon (01) 831 81 17