Preskoči na glavno vsebino

Milan Ozimič

Milan Ozimič
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (4. volilna enota  - Slovenska Bistrica).

V Državnem svetu je:

 • vodja Interesne skupine lokalnih interesov, 
 • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
 • član Komisije za državno ureditev.

O državnem svetniku

Rojen 15. septembra 1957. Otroštvo je preživljal v Spodnji Novi vasi in v Slovenski Bistrici končal osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval v Mariboru na srednji strojni tehnični šoli in nato na Visoki tehniški šoli - smer strojništvo. Leta1980 je diplomiral na I. stopnji.

Po študiju leta 1980 se je zaposlil v podjetju IMPOL Slovenska Bistrica, kjer je opravljal strokovna dela konstruktorja in projektanta aluminijskih konstrukcij v gradbeništvu, kasneje pa tudi vodstvena dela kot vodja oddelka in direktor družbe IMPOL-MONTAL, d. o. o. Marca 1995 je bil imenovan na funkcijo tajnika Občine Slovenska Bistrica, leta 1998 je postal direktor občinske uprave. To delo je opravljal do maja 2007, ko se zaposlil v gospodarski družbi ALMONT, d. o. o., kot vodja izvedbe projektov. Po stečaju podjetja se je leta 2012 ponovno zaposlil na Občini Slovenska Bistrica kot vodja oddelka za okolje in urejanje prostora. To delo je opravljal do upokojitve 2022.

Na ustanovnem kongresu 1989 se je včlanil v Socialdemokratsko zvezo Slovenije. Od takrat aktivno deluje v Slovenski demokratski stranki in v političnem dogajanju na lokalni in državni ravni. Na lokalnih volitvah 1990 je bil izvoljen v Skupščino občine Slovenska Bistrica, nato pa še 1994, 1998, 2002 in 2006 v Občinski svet Občine Slovenska Bistrica.

Leta 1997 je v 4. volilnem okraju, ki zajema območja občin Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Oplotnica, Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, prvič izvoljen za člana Državnega sveta Republike Slovenije, zastopnika lokalnih interesov, ponovno 2002, 2007, 2012, 2017 in 2022.  V Državnem svetu deluje v Komisiji za državno ureditev in Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Je vodja Interesne skupine lokalnih interesov, ki jo vodi že 4. mandat.


  Volilna enota 4

  Občine: Lovrenc na Pohorju, Makole, Oplotnica, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, SLOVENSKA BISTRICA

   

  Stiki z volilno enoto

  OBČINA SLOVENSKA BISTRICA – svetniška pisarna 
  Kolodvorska 10
  2310 SLOVENSKA BISTRICA
  Telefon: (02) 843 28 00 
  Svetniška pisarna: (mala ali veliak) sejna soba na sedežu občine 
  Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru
  Kontaktna oseba: Vojka Osojnik
  E-pošta kontaktn eosebe: vojka.osojnik@slov-bistrica.si 
  Telefon kontaktne osebe: (02) 843 28 12   
  Kontaktna oseba je dosegljiva: v času uradnih ur občine

  OBČINA LOVRENC NA POHORJU
  Spodnji trg 8
  2344 LOVRENC NA POHORJU
  Telefaks: (02) 630 05 61 
  Kontaktna oseba:  Šimen Kranjc
  E-pošta kontaktne osebe: simen.kranjc@lovrenc.si 
  Telefon kontaktne osebe: (02) 630 05 61
  Kontaktna oseba je dosegljiva: od ponedeljka do petka od 8. do 10. ure in od 11. do 13. ure.


  Dejavnosti državnega svetnika:
  • srečanje z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik in državno sekretarko Mašo Kociper na temo pokrajin, Ljubljana, 28. 3. 2023
  • udeležba na slovesnosti ob 32-letnici neodvisnosti Slovenije in 25. juniju, dnevu državnosti ter v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici, Zgornja Ložnica, 1. 7. 2023
  • udeležba spominske slovesnosti v počastitev 81. obletnice poslednjega boja Pohorskega bataljona, Osankarica, 6. 1. 2024