Skip to main content

Milan Ozimič

Milan Ozimič
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (4. volilna enota  - Slovenska Bistrica).

V Državnem svetu je:

  • vodja Interesne skupine lokalnih interesov;
  • član Komisije za državno ureditev;
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Aktivnosti državnega svetnika
  • Srečanje delegacije Državnega sveta s predstavniki kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope, 20. 2. 2018
  • RTV – SLO 3, Snemanje oddaje Politik - to sem jaz, 24. 2. 2018
  • Sprejem delegacije poljskega senata pod vodstvom predsednika Stanislava Karczewskega, 21. 3. 2018
  • Srečanje z delegacijo Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu, Slovenska Bistrica, 5. 4. 2018
  • Govor na posvetu Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri, 23. 4. 2018
  • udeležba na posvetu - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?, 12. 4. 2019
  • koordinacija projekta ustanovitve pokrajin s strani Državnega sveta, 10. 12. 2019

Volilna enota 4

Občine: Lovrenc na Pohorju, Makole, Oplotnica, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, SLOVENSKA BISTRICA

 

Stiki z volilno bazo

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA - svetniška pisarna

Kolodvorska ulica 10

2310 SLOVENSKA BISTRICA

Telefon: (02) 843 28 00

Svetniška pisarna: stavba občinske uprave, pisarna Milna Ozimiča v 2. nadstropju

Uradne ure: svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru

Kontaktna oseba: Mira Kresnik

E-pošta kontaktne osebe: mira.kresnik@slov-bistrica.si

Telefon kontaktne osebe: (02) 843 28 10

Uradne ure kontaktne osebe: torek in petek od 8. do 10. ure

                                               ponedeljek od 8. do 10. ure in od 12. do 14. ure

                                               sreda od 8. do 10. ure in od 12. do 16.30 ure

 

OBČINA OPLOTNICA

Goriška cesta 4

2317 OPLOTNICA

Telefon: (02) 845 09 00

Telefaks: (02) 845 09 09 

Kontaktna oseba: Matjaž Orter

E-pošta: obcina@oplotnica.si

Telefon kontaktne osebe: 051 604 310

Kontaktna oseba je dosegljiva:

                     ponedeljek, torek in petek od 8. do 12. ure

                     sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. 30 ure