Preskoči na glavno vsebino

Mitja Gorenšček

Mitja Gorenšček
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delodajalcev.

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine delodajalcev;
 • predsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
 • član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

O državnem svetniku

Svojo karierno pot je začel 1988 v sistemu Iskra in iz nje izhajajočih družb. Prvo delovno mesto je imel v podjetju Iskra Bovec, d. o. o., na področju splošno kadrovskih zadev, nadaljeval pa je kot samostojni strokovni delavec za razvijanje, usklajevanje in uvajanje optimalnih poslovnih rešitev s področja kakovosti, bil je tudi strokovni vodja nabavne službe, kjer si je pridobil znanja iz naslova zunanje trgovine ter nato prevzel vodenje komerciale.

Od 1. 3.  2008 do 31. 12. 2017 je bil direktor podjetja, ki je v tem času večkrat spremenilo ime - od Iskra Bovec, Letrika Bovec, Mahle Letrika Bovec do Mahle Electric Drives Bovec.

V času njegovega vodenja je podjetje potrojilo prodajo, povečalo število zaposlenih s 188 na 340, rezultat poslovanja pa iz negativnega v stabilno pozitiven rezultat. Hkrati je podjetje svoje poslovanje razdolžilo in zdaj posluje izključno z lastnimi viri.

Izven svojega rednega dela v podjetju je bil aktiven v organih GZS, član UO GZS, predsednik UO ZEE, podpredsednik Razvojnega sveta Goriške regije, član UO ZDRUŽENJA MANAGER in aktiven član v drugih manjših regionalnih združenjih in združbah.

Od 1. 1. 2018 naprej  je zaposlen na GZS kot njen izvršni direktor. V času prvega mandata kot državnega svetnika je vodil ESS, zdaj pa ostaja član ESS. Bil je predsednik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in član Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Trenutno je član v petih svetih zavodov, od katerih dvema predseduje.

Živi v Ljubljani, je družinski človek, s tremi odraslimi otroki. V prostem času se posveča kulturi, rad obiskuje likovne razstave in glasbene prireditve.


Dejavnosti državnega svetnika:

 • novinarska konferenca: predstavitev zahteve za presojo ustavnosti Zakona o dohodnini, Ljubljana, 19. 1. 2023
 • udeležba slavnostne podelitve 55. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, Ljubljana, 7. 3. 2023
 • udeležba na dogodku: Reforma ekonomskega upravljanja EU - iskanje soglasja za zagotavljanje vzdržnosti in rasti, Brdo pri Kranju, 9. 3. 2023
 • gost oddaje Na tretjem, Ljubljana, 26. 4. 2023
 • sodelovanje na uvodnem omizju v okviru XXII. dnevov delovnega prava in socialne varnosti 2023: "Dostojno delo in  javni sistemi socialne varnosti", Portorož, 25. 5. 2023
 • vodenje posveta: Digitalizacija v gospodarstvu - krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti, Ljubljana, 8. 12. 2023
 • udeležba strokovnega posveta Gospodarski krog »V pričakovanju davčne reforme«, Ljubljana, 10. 1. 2024
 • sovodenje posveta: Slovenija stoji na cestah: Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema?, Ljubljana, 22. 1. 2024
 • sovodenje javne razprave: Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo, Ljubljana, 26. 1. 2024
 • udeležba sprejema podpredsednika Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (CPPCC) Wanga Yonga z delegacijo, Ljubljana, 29. 1. 2024
 • udeležba na slavnostni podelitvi 56. nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, Ljubljana, 5. 3. 2024
 • udeležba 19. Foruma obrti in podjetništva, Ljubljana, 24. 5. 2024
 • sodelovanje na okrogli mizi: "Spodbujanje kolektivnih pogajanj o določanju plač" v okviru XIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti sodelovala, Ljubljana, 31. 5. 2024
 • vodenje posveta: Problematika slovenske gozdno-lesne verige in možne rešitve, Ljubljana, 3. 6. 2024