Preskoči na glavno vsebino

Peter Dermol

Peter Dermol
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (6. volilna enota - Velenje). 

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
  • član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

O državnem svetniku

Rojen 26. 1. 1978.

Živi v Velenju. Šolal se je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je zaključil univerzitetni študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika.

Svoje prve delovne izkušnje je nabiral v Termoelektrarni Šoštanj, d. o. o., kjer je bil zaposlen od 2006 do 2014. V letih 2013 in 2014 je bil direktor omenjene družbe. Leta 2015 je nastopil funkcijo podžupana Mestne občine Velenje, ki jo je opravljal do izvolitve za župana na nadomestnih volitvah 11. oktobra 2020. Na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 je bil ponovno izvoljen za župana Mestne občine Velenje.

Od leta 2008 do 2013 je bil član Komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje in član Sveta Zavoda Mladinskega centra Velenje. Od leta 2011 do 2015 je opravljal funkcijo člana Sveta Zavoda Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), leta 2012 je bil tudi predsednik omenjenega sveta.

Od 2010 do 2014 je bil član Odbora za okolje in prostor Mestne občine Velenje, od 2014 do 2020 je bil član Sveta Mestne občine Velenje in član Odbora za gospodarstvo, od 2018 do 2020 je bil tudi član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V Svetu Mestne občine Velenje je bil od 2015 do 2020 vodja svetniške skupine Socialnih demokratov. 

Leta 2023 je postal predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, član Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in član Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije.

Aktivno govori in piše v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku. Je poročen in oče deklice. Je odgovoren, odločen, vztrajen, družaben in športno aktiven.


Aktivnosti državnega svetnika:

  • sodelovanje na posvetu Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave, Ljubljana, 15. 4. 2024
  • sodelovanje na slavnosni prireditvi ob 30-letnici reforme lokalne samouprave, Brdo pri Kranju, 17. 4. 2024

 


Volilna enota 6

Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Smartno ob Paki, Šoštanj, VELENJE

 

Stiki z volilno enoto

MESTNA OBČINA VELENJE – svetniška pisarna
Titov trg 1 
3320 VELENJE
Svetniška pisarna: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru
Kontaktna oseba: Petra Cerjak
E-pošta kontaktne osebe: petra.cerjak@velenje.si 
Telefon kontaktne osebe: (03) 896 16 18
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave :             
                     ponedeljek in torek od 8. do 14.30 ure 
                     sreda od 8. do 17. ure 
                     petek od 8. do 13. ure 

OBČINA LUČE
Luče 106
3334 LUČE
Kontaktna oseba: Jožica Pančur
E-pošta kontaktne osebe: obcina@luce.si
Telefon kontaktne osebe: (03) 839 35 50
Kontaktna oseba je dosegljiva: ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 14.30 ure
                                              sreda od 7.30 do 16.30 ure
                                              petek od 7.30 do 12.30 ure  

OBČINA REČICA OB SAVINJI 
Rečica ob Savinji 55
3332 REČICA OB SAVINJI 
Kontaktna oseba: Urška Selišnik, direktorica občinske uprave
E-pošta kontaktneosebe: direktor@obcina-recica.si
Telefon kontaktne osebe: (03) 839 18 32
Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave
                          
OBČINA SOLČAVA
Solčava 16
3335 SOLČAVA
Kontaktna oseba: Albina Štiftar Smrtnik, direktorica občinske uprave
E-pošta kontaktne osebe: albina.stiftar@solcava.si
Telefon kontaktne osebe: (03) 839 27 51
Kontaktna oseba je dosegljiva: od 8. do 15. ure