Preskoči na glavno vsebino

Rajko Fajt

Rajko Fajt
državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (7. volilna enota  -  Ptuj).

V Državnem svetu je:

 • član Interesne skupine lokalnih interesov;
 • predsednik Komisije za državno ureditev,
 • član Mandatno-imunitetne komisije,
 • član Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.

O državnem svetniku

Rajko Fajt je bil rojen na Ptuju, kjer živi še danes. Je poročen in oče dveh odraslih otrok.

Po osnovni šoli je nadaljeval izobraževanje na Srednji elektro šoli v Mariboru. Študiral je na Visoki šoli za elektrotehniko Univerze v Mariboru. Diplomiral je leta 1983 na usmeritvi za avtomatiko in procesno tehniko. 1983 se je zaposlil na Šolskem centru Ptuj. Sodeloval je pri pripravi pogojev in uvajanju izobraževanja elektrotehnike na Ptuju. Do 1996 je bil učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, sodeloval pri razvoju in prenovi izobraževalnih programov ter uvajanju novih izobraževalnih programov informatike in mehatronike na Ptuju. Od 1996 je ravnatelj Elektro in računalniške šole. Vodil je številne razvojno aplikativne projekte za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. V sklopu projekta PHARE 2003 je vodil in sodeloval v razvoju višješolskega programa mehatronike. Izdelava elaborata o ustanovitvi višje šole Šolskem centru Ptuj (program mehatronika) in sprejem na Strokovnem svetu RS pomeni začetek višješolskega izobraževanja na Ptuju. 2005 je bil habilitiran za višješolskega predavatelja predmetnega področja Meritve v mehatroniki in Osnove elektrotehnike. Na Višji šoli predava še danes.

Med 2005-2009 je bil predsednik nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d. d. Leta 2006 je opravil program usposabljanja za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. V devetdesetih je sodeloval pri vodenju storitvenega podjetja elektro-gradbene stroke. Izkušnje s področja vodenja gradbenih investicij je s pridom koristil pri vodenju investicij v Šolskem centur Ptuj.

Je član Manager kluba Ptuj in predsednik nadzorne komisije. Bil je tudi član Sveta zavoda Bistra (Biro za strateški razvoj), Revivis (Regijsko višje in visoko šolsko središče), Republiškega izpitnega centra, Osnovne šole Ljudski vrt in Dijaškega dom Ptuj. Trenutno je član Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj in Sveta zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož.

Na lokalnih volitvah leta 1994 je bil prvič izvoljen v mestni svet Mestne občine Ptuj, kar pomeni začetek dela na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Kot mestni svetnik Mestne občine Ptuj je bil aktiven do 2022. V različnih mandatih je bil vodja Odbora za gospodarstvo in član Odbora za finance. Od 2007 je član Državnega sveta Republike Slovenije.

Rajko Fajt je dobitnik Kidričeve nagrade prve stopnje za diplomsko delo 1984, priznanja Območne obrtne zbornice Maribor za povezovanje šolske sfere in obrti ter naziva Primus – zaslužni ravnatelj.

Je krvodajalec in en mandat predsednik krvodajalcev MO Ptuj. 

Hobiji: kolesarjenje, tek, plavanje, motociklizem, ohranjanje kulturne dediščine


  Aktivnosti državnega svetnika:
  • srečanje s predsednikom Državnega sveta, župani sosednjih občin in predstavniki civilne zaščite glede posledic obilnega deževja z župani ter ogled posledice deževja na terenu, Cirkulane, 18. 5. 2023
  • udeležba in vodenje posveta Pravni, moralni in psihološki izzivi omejevanja svobode izražanja ter kultura dialoga, Ljubljana, 16. 6. 2023
  • sovodenje posveta: Odpornost in neprekinjenost delovanja ključnih organizacij imperativ moderne družbe, Ljubljana, 27. 11. 2023
  • udeležba na javni razpravi: Pobuda za spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Ljubljana, 11. 12. 2023
  • udeležba na delovnem obisku na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 31. 1. 2024
  • udeležba na delovnem posvetu: Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament – izvrševanje volilne pravice za vse volivke in volivce, ne glede na njihove osebne okoliščine, Ljubljana, 7. 2. 2024

  Volilna enota 7

  Občine: Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, PTUJ, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

   

  Stiki z volilno enoto

  OBČINA MAJŠPERK
  Majšperk 39 
  2322 MAJŠPERK
  Kontaktna oseba: Nataša Letonja
  E-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si 
  Telefon kontaktne osebe: (02) 795 08 30 

  OBČINA MARKOVCI
  Markovci 43
  2281 MARKOVCI
  Kontaktna oseba: Valerija Horvat Majcen 
  E-pošta kontaktne osebe: valerija.horvatmajcen@markovci.si
  Telefon kontaktne osebe: (02) 788 88 91
  Kontaktna oseba je dosegljiva v delovnem času občinske uprave. 

  OBČINA TRNOVSKA VAS
  Trnovska vas 42
  2254 TRNOVSKA VAS
  Kontaktna oseba:  Alojz Benko, župan 
  E-pošta: obcina.trnovska.vas@siol.net 
  Uradne ure: torek od 14. do 17. ure 
                    četrtek od 8. do 11. ure

  MESTNA OBČINA PTUJ - svetniška pisarna
  Mestni trg 1
  2250 PTUJ
  Svetniška pisarna: v prostorih Mestne občine Ptuj (Magistrat), Mestni trg 1, Ptuj  (prostori bivše loterije)  
  Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu med 15. in 17. uro po predhodni najavi
  E-pošta: rajko.fajt@ds-rs.si 
  Telefon: 041 343 909