Skip to main content
Saška Kiara Kumer
državna svetnica

V Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica delojemalcev.

V Državnem svetu je:

  • članica Interesne skupine delojemalcev, 
  • članica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide,
  • članica Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O državni svetnici

Rojena 14. 3. 1982 v Novem mestu.

Po opravljenem osnovnem šolanju na Raki je obiskovala Gimnazijo Novo mesto, ki jo je končala kot Zoisova štipendistka in zlata maturantka leta 2000. Leta 2006 je diplomirala na Pravni fakulteti Ljubljana in se zaposlila kot odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Tatjane Medic in Boruta Tirana v Novem mestu. Po opravljenem Pravniškem državnem izpitu 2010 je delo nadaljevala kot odvetniška kandidatka. Konec leta 2010 je sprejela nov izziv in kot pravnica začela z delom na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Delo je zajemalo tako pogajanja in sodelovanje pri oblikovanju predpisov kot tudi individualno pravno pomoč delavcem, članom sindikatov, vključno z zastopanjem pred sodiščem.

Leta 2017 je prevzela funkcijo generalne sekretarke Sindikata delavcev prometa in zvez, ki je del družine Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, pa tudi European Transport Workers' Federation (kjer je prav tako aktivna na ravni EU). Kot pogajalka ali vodja pogajalske skupine sodeluje pri treh kolektivnih pogodbah dejavnosti in številnih pogajanjih na ravni podjetij. Kot vodja koordinacije storitvenih sindikatov je hkrati tudi podpredsednica ZSSS. Deluje v različnih delovnih telesih, je predsednica Odbora sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri KAD in podpredsednica Ekonomsko socialnega strokovnega odbora pri SDH. Skozi dodatno izobraževanje je pridobila tudi naziv mediatorja.

Govori angleško (A-level; University of Cambridge), hrvaško in francosko, pasivno nemško in italijansko. Njen cilj je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na področju prava, pogajanj in izobraževanja odraslih. Motiv pri delu vidi v pomoči ranljivim posameznikom v družbi ter v umetnosti iskanja najboljših rešitev s pogajanjem in iskreno komunikacijo.


Aktivnosti državne svetnice:
  • udeležba Kongresa Zadružne zveze Slovenije 2023, Portorož, 22. 3. 2023