Skip to main content

Tone Hrovat

Tone Hrovat
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot  predstavnik vzgoje in izobraževanja.

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;
  • član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport;
  • član Komisije za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.

O državnem svetniku

Tone Hrovat se je rodil 27. maja 1958. Svoje otroštvo je preživel v Šentjerneju. Po izobrazbi je univ. dipl. inženir agronomije. Od 1982 do 1987 je bil tehnolog in pospeševalec v Kmetijski zadrugi Krka Novo mesto, od 1987 do 1990 je bil specialist za poljedelstvo v Kmetijskem zavodu Ljubljana – kot prvi svetovalec takrat bodočega Kmetijskega zavoda Novo mesto. S 1. marcem 1990 je začel delati na Kmetijski šoli Grm Novo mesto kot ravnatelj te šole, vse do začetka 1998, ko je postal predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (1998–2001). S 1. septembrom 2003 je bil imenovan za ravnatelja Višje strokovne šole ter direktorja kmetijske šole Grm Novo mesto, kar je opravljal do junija 2007. Od 12. junija 2007 naprej opravlja delo direktorja zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Je eden od ustanoviteljev Visoke šole za upravljanje podeželja ter soustanovitelj Evro-Azijskega inštituta za agrarno logistiko. Pri njegovem delu ga vodi poslanstvo soustvarjanja slovenske identitete, slovenske kulturne krajine ter zavezanosti izobraževanju mladih na podeželju. Z družino živi na Preski.


Aktivnosti državnega svetnika
  • Osrednja prireditev Občine Kostanjevica na Krki ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. 2. 2018
  • Srečanje članov Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve z delegacijo Krasnojarskega kraja, Državni svet, 8. 11. 2019
  • Udeležba na Slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020, dvorana Državnega sveta, Ljubljana, 17. 6. 2021