Skip to main content

Željko Vogrin

Željko Vogrin
Državni svetnik

V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (7. volilna enota - Maribor).

V Državnem svetu je:

  • član Interesne skupine lokalnih interesov;
  • član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve;
  • član Komisije za državno ureditev.

O državnem svetniku

Željko VOGRIN, rojen 19. 12. 1959, v Mariboru, kjer tudi živi. Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje na  Srednji šoli za miličnike kadete v Ljubljani–Tacen. Prvo zaposlitev je imel v Policiji, kjer je opravljal različne naloge, nazadnje kriminalistični inšpektor na Policijski upravi v Mariboru.

Leta 1997 se je zaposlil na Upravni enoti v Mariboru, kjer je od 1999 do upokojitve 2014 opravljal naloge Načelnika Upravne enote Maribor. Kot načelnik upravne enote je sodeloval v različnih delovnih in projektnih skupinah Ministrstva za javno upravo.
Že drugi mandat je mestni svetnik v Mestni občini Maribor, en mandat je bil tudi predsednik Mestne četrti Studenci.
V Državni svet je bil izvoljen leta 2020 kot nadomestni svetnik v 7. volilni enoti.

 

Aktivnost:

2021:

  • Udeležba na slovesnosti Mestne občine Maribor ob 30-obletnici slovenske osamosvojitve, Kadetnica Maribor, 23. 6. 2021