Preskoči na glavno vsebino

Odložilni veti

Seznam
Datum Seja Vsebina
19.12.2023 10. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), EPA 1193-IX     

 • Poslanke in poslanci so na 59. izredni seji, 22. 12. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), EPA 1193-IX. Navzočih je bilo 73 poslank in poslancev, 51 jih je glasovalo za, 22 proti. Zakon je bil ponovno sprejet. 
02.11.2023 9. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), EPA 1122-IX    

 • Poslanke in poslanci so na 52. izredni seji, 7. 11. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), EPA 1122-IX. Navzočih je bilo 61 poslank in poslancev, 52 jih je glasovalo za, 8 proti. Zakon je bil ponovno sprejet. 
   

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), EPA 1111-IX 

 • Poslanke in poslanci so na 52. izredni seji, 7. 11. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), EPA 1111-IX. Navzočih je bilo 61 poslank in poslancev, 51 jih je glasovalo za, 8 proti. Zakon je bil ponovno sprejet. 
27.09.2023 8. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), EPA 746-IX  

 • Poslanke in poslanci so na 13. redni seji, 18. 10. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), EPA 746-IX. Navzočih je bilo 84 poslank in poslancev, 52 jih je glasovalo za, 28 proti. Zakon je bil ponovno sprejet. 

 

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), EPA 801-IX   

 • Poslanke in poslanci so na 13. redni seji, 18. 10. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), EPA 801-IX. Navzočih je bilo 85 poslank in poslancev, 47 jih je glasovalo za, 33 proti. Zakon je bil ponovno sprejet.

 

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (ZUVPNB), EPA 786-IX    

 • Poslanke in poslanci so na 13. redni seji, 18. 10. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB), EPA 786-IX. Navzočih je bilo 85 poslank in poslancev, 50 jih je glasovalo za, 33 proti. Zakon je bil ponovno sprejet.
20.07.2023 5. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), EPA 902-IX

 • Poslanke in poslanci so na 43. izredni seji, 21. 7. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), EPA 902-IX. Glasovalo je 62 poslank in poslancev, 52 jih je bilo za, 10 proti. Zakon je bil ponovno sprejet.
31.05.2023 4. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A), EPA 765-IX

 • Poslanke in poslanci so na 38. izredni seji, 9. 6. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A), EPA 765-IX. Glasovalo je 82 poslank in poslancev, 50 jih je bilo za, 32 proti. Zakon je bil ponovno sprejet.
04.04.2023 3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), EPA 681-IX

 • Poslanke in poslanci so na 9. redni seji, 18. 4. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), EPA 681-IX. Glasovalo je 82 poslancev, od tega jih je ilo 50 za in 32 proti. Zakon je bil ponovno sprejet.
22.03.2023 2. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), EPA 300-IX

 • Poslanke in poslanci so na 8. redni seji, 22. 3. 2023, ponovno glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B). Glasovalo je 84 poslank in poslancev, 53 jih je bilo za, 31 proti. Zakon je bil ponovno sprejet.
21.12.2022 1. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi  (ZFU-B), EPA 304-IX   

 • Poslanke in poslanci so na 6. redni seji, 24. 1. 2023, ponovno sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B), EPA 304-IX. Glasovalo je 77 poslank in poslancev, za jih je bilo 48. proti pa 22. Zakon je bil ponovno sprejet.