Preskoči na glavno vsebino

Statistični podatki

Delo Državnega sveta v VII. mandatu (2022-2027)

 

Predlagani akti

PRISTOJNOSTI

2022/23 2024 2025 2026 2027 skupaj

Zakonodajna iniciativa

2 1       3

Mnenje Državnega sveta

29 15       44

Odložilni veto

13 1       14

Parlamentarna preiskava

0 1       1

Zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti

5 3       8

* stanje na dan 12. 6. 2024

Sprejeti akti

PRISTOJNOSTI

2022/23 2024 2025 2026 2027 skupaj

Zakonodajne iniciative

2 0       2

Mnenje 

29 14       43

Zahteve za odložilni veto

11 0       11

Parlamentarna preiskava

0 1       1

Zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti

5 3       8

Vprašanja in pobude državnih svetnikov

56 32       88

* stanje na dan 12. 6. 2024

 

Uspešni akti
PRISTOJNOSTI 2022/23 2024 2025 2026 2027 skupaj

Zakonodajne iniciative

03 0        

Zahteve za odložilni veto

0 0        

Parlamentarna preiskava

0 1        

Zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti

14 05        

* stanje na dan 12. 6. 2024

 

Število uspešnih aktov pomeni: 

  • Pri zakonodajni iniciativi: število zakonov, ki jih je predlagal Državni svet in nato sprejel Državni zbor; 
  • Pri odložilnem vetu: število zakonov, za katere je Državni svet zahteval, da Državni zbor o njih ponovno odloča in jih Državni zbor ob ponovnem glasovanju ni sprejel; 
  • Pri parlamentarni preiskavi: število parlamentarnih preiskav, ki jih je Državni zbor odredil na zahtevo Državnega sveta;  
  • Pri zahtevi za presojo ustavnosti in zakonitosti: število aktov, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo da so v neskladju ali delnem neskladju z Ustavo.

3Državni svet je en predlog umaknil iz zakonodajnega postopka.

4Ustavno sodišče o zadevah še ni odločilo.

5Ustavno sodišče o zadevah še ni odločilo.

 

 

Izvrševanje pristojnosti Državnega sveta po mandatih (I. - VI. mandat)

VI. mandat (2017-2022)

Predlagani akti

PRISTOJNOSTI

2017/18 2019 2020 2021 2022 skupaj

Zakonodajna iniciativa

4 10 12 5 11 42

Mnenje Državnega sveta

37 22 15 39 26 139

Odložilni veto

5 10 12 10 6 43

Parlamentarna preiskava

0 1 0 0 0 1

Zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti

1 2 4 1 4 12

Avtentična razlaga

0 0 0 0 - 0

* stanje na dan 7. 12. 2022

1Državni svet pristojnosti vlaganja avtentične razlage nima več od 2021, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo U-I-462/18-45 razveljavilo relevantne določbe Poslovnika Državnega zbora, ki so določale postopek sprejema avtentične razlage zakonov. 

Sprejeti akti

PRISTOJNOSTI

2018 2019 2020 2021 2022* skupaj

Zakonodajne iniciative

4 9 12 5 10 40

Mnenje 

36 22 15 37 26 136

Zahteve za odložilni veto

2 10 1 3 6 22

Parlamentarna preiskava

0 1 0 0 0 1

Zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti

1 2 3** 1 4 11

Avtentična razlaga

0 0 0 0 0 0

Vprašanja in pobude državnih svetnikov

45 83 59 84 73 344

* stanje na dan 7. 12. 2022

** Leta 2020 so bile sprejete 3 zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti, vendar je bila Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), ki je bila sprejeta na 31. seji Državnega sveta 1. 7. 2020, zaradi sprejetega novega Gradbenega zakona (v katerem so bili upoštevani pomisleki Državnega sveta glede ustavnosti in zakonitosti),  na 47. seji Državnega sveta 26. 1. 2022, umaknjena.:

Uspešni akti
PRISTOJNOSTI 2018 2019 2020 2021 2022* skupaj

Zakonodajne iniciative

1 43 72 23 15 16

Zahteve za odložilni veto

2 4 1 2 1 10

Parlamentarna preiskava

0 1 0 0 0 1

Zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti

1 0 06 0 07 1

Avtentična razlaga

0 0 0 0 - 0

* stanje na dan 3. 4. 2024

1  Državni svet je en predlog zakona umaknil iz zakonodajnega postopka. 

2 Državni svet je en predlog zakona umaknil iz zakonodajnega postopka, ker je postal brezpredmeten. 

3 Državni zbor o predlogu zakona še ni odločal.

4 Državni zbor o predlogih zakonov še ni odločal.

5 Državni zbor o enem zakonu še ni ponovno odločal.

Ustavno sodišče o zadevah še ni odločilo.

7 Ustavno sodišče o dveh zadevah še ni odločilo, eno zadevo pa je Državni svet umaknil iz postopka pred Ustavnim sodiščem, ker je bil v vmesnem času sprejet nov zakon, ki je problematiko ustrezno uredil.

 

 

Število uspešnih aktov pomeni: 

  • Pri zakonodajni iniciativi: število zakonov, ki jih je predlagal Državni svet in nato sprejel Državni zbor; 
  • Pri odložilnem vetu: število zakonov, za katere je Državni svet zahteval, da Državni zbor o njih ponovno odloča in jih Državni zbor ob ponovnem glasovanju ni sprejel; 
  • Pri parlamentarni preiskavi: število parlamentarnih preiskav, ki jih je Državni zbor odredil na zahtevo Državnega sveta;  
  • Pri zahtevi za presojo ustavnosti in zakonitosti: število aktov, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo da so v neskladju ali delnem neskladju z Ustavo;
  • Pri avtentični razlagi: število avtentičnih razlag, ki jih je predlagal Državni svet in nato sprejel Državni zbor.  

 

V. mandat (2012 - 2017)
PRISTOJNOST ŠTEVILO POBUD ZA SPREJEM AKTA ŠTEVILO SPREJETIH AKTOV DRŽAVNEGA SVETA ŠTEVILO USPEŠNIH AKTOV

ZAKONODAJNA INCIATIVA

7 6 1

MNENJE DRŽAVNEGA SVETA

239

227

20

ODLOŽILNI VETO

49 29 3
ZAHTEVA ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA* 6 2 1
PARLAMENTARNA PREISKAVA 0 0 0
ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 13 12 6
AVTENTIČNA RAZLAGA 1 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Državni svet je imel pristojnost zahtevati razpis zakonodajnega referenduma do leta 2013.

 

IV. mandat (2007 - 2012)
PRISTOJNOST ŠTEVILO POBUD ZA SPREJEM AKTA ŠTEVILO SPREJETIH AKTOV DRŽAVNEGA SVETA ŠTEVILO USPEŠNIH AKTOV

ZAKONODAJNA INCIATIVA

13 13 2

MNENJE DRŽAVNEGA SVETA

154

148

 

ODLOŽILNI VETO

67 36 4
ZAHTEVA ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA 4 0 0
PARLAMENTARNA PREISKAVA 1 1 1*
ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 8 8 2
AVTENTIČNA RAZLAGA 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ker je Državni zbor na 15. seji dne 19. junija 2013 odredil razširitev obsega parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu s predlogom Državnega sveta, je Državni svet v skladu z 2. točko iz njegove pobude za razširitev in dopolnitev parlamentarne preiskave z dne 28. 2. 2013 odstopil od svoje zahteve o odreditvi parlamentarne preiskave z dne 23. 11. 2013. Ker so bile v okviru parlamentarne preiskave upoštevane zahteve Državnega sveta, je šteto, da je bil akt uspešen.

 

III. mandat (2002 - 2007)
PRISTOJNOST ŠTEVILO POBUD ZA SPREJEM AKTA ŠTEVILO SPREJETIH AKTOV DRŽAVNEGA SVETA ŠTEVILO USPEŠNIH AKTOV

ZAKONODAJNA INCIATIVA

9 9 0

ODLOŽILNI VETO

30

24

4

ZAHTEVA ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

3 1 1
PARLAMENTARNA PREISKAVA 1 1 1
ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 10 10 6
AVTENTIČNA RAZLAGA 6 6 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

II. mandat (1997 - 2002)
PRISTOJNOST ŠTEVILO POBUD ZA SPREJEM AKTA ŠTEVILO SPREJETIH AKTOV DRŽAVNEGA SVETA ŠTEVILO USPEŠNIH AKTOV

ZAKONODAJNA INCIATIVA

11 11 2

ODLOŽILNI VETO

42

22

3

ZAHTEVA ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

0 0 0
PARLAMENTARNA PREISKAVA 2 2* 1
ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 13 13 4
AVTENTIČNA RAZLAGA 3 3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Državni svet je zahteval uvedbo parlamentarne preiskave v dveh primerih. Ker ni dopolnil svoje zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij na Ministrstvu za obrambo, je Državni zbor ni začel.

 

 I. mandat (1992 - 1997)
PRISTOJNOST ŠTEVILO POBUD ZA SPREJEM AKTA ŠTEVILO SPREJETIH AKTOV DRŽAVNEGA SVETA ŠTEVILO USPEŠNIH AKTOV

ZAKONODAJNA INCIATIVA

10 10 1

ODLOŽILNI VETO

60

34

8

ZAHTEVA ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

1 1 01
PARLAMENTARNA PREISKAVA 1 1 02
ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 14 14 9
AVTENTIČNA RAZLAGA 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Volivci so izbirali volilni sistem, po katerem bi želeli v prihodnje voliti svoje predstavnike v Državni zbor. Volivci so lahko odločali med tremi predlogi, in sicer predlogom Državnega sveta, ki je volivcem ponujal kombinacijo večinskega in proporcionalnega volilnega sistema (ZA: 14,38 %, PROTI: 40, 64 %). SDS ob podpori prek 43.000 volivcev se je zavzemala za uvedbo čistega dvokrožnega večinskega volilnega sistema (ZA: 44,52 %, PROTI: 23,9 %), model čistega proporcionalnega sistema pa je ponujala skupina 30 poslancev, v večini iz vrst LDS (ZA: 26,19 %, PROTI: 35, 65 %). Rezultati so bili predmet številnih razprav in odločb US. Leta 2000 DZ uredi proporcionalni volilni sistem v 80. členu Ustave.

2 Ker predmet parlamentarne preiskave ni bil povsem raziskan in pojasnjen ter s tem pravilno ugotovljeno dejansko stanje in ker so predstavniki predlagatelja tik pred začetkom zadnje seje preiskovalne komisije predložili nove dokaze, so člani komisije soglašali, da parlamentarne preiskave ne bi mogli končati v tem mandatu. S tem je bila parlamentarna preiskava končana.