Skip to main content

Zakonodajne iniciative

Datum Seja Vsebina
08.06.2022 52. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu

Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

13.04.2022 50. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

09.03.2022 49. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

26.01.2022 47. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Slovenij

08.12.2021 46. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Zahteva Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20)

10.11.2021 45. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svet

09.06.2021 41. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 201

14.04.2021 39. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

16.09.2020 32. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

10.06.2020 30. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu

13.05.2020 29. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

30.03.2020 11. izredna (2. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona

26.02.2020 26. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju

Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu

Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami

22.01.2020 25. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti 

11.12.2019 24. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin

16.10.2019 22. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu

Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

15.05.2019 18. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih

Predlog Zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona

10.04.2019 17. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

27.02.2019 15. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

10.10.2018 11. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

12.09.2018 10. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona  

04.07.2018 9. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - skrajšani postopek