Preskoči na glavno vsebino

10. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Datum
Lokacija
soba 110/I

 


 


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 9. seje ter 8., 9., 10. in 11. izredne seje interesne skupine
   
2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta 

 

3. Osnutek Predloga Pobude za sprejem Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije. 

 

4. Razno