Skip to main content
Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 7. in 8. redne seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX

   

3. Zaključki posveta Ugrabljena avtonomija vzgojno izobraževalnega sistema