Preskoči na glavno vsebino

11. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
Grad Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 10. redne in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 
 

1. Vprašanje državnega svetnika Milana Ozimiča glede problematike umestitve vetrnih elektrarn na območju Pohorja

 

3. Predstavitev predvidenih sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
  • Predvidene spremembe zakonodaje bo predstavil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek.

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A), EPA 1063-IX 

5. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025), EPA 1064-IX 

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), EPA 1065-IX

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026, EPA 1060-IX 

 

7.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 – odl. US in 109/23) 

Točka 7.A se obravnava na osnovi Razširitve dnevnega reda 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije.

 

8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Zadrževanje voda in pregrade – pomemben gradnik okolja in družbe; Znanje in izkušnje od včeraj in danes za uspešen trajnostni razvoj 

 

9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Ugrabljena avtonomija vzgojno izobraževalnega sistema 

 

10.  Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2024 – redne seje