Preskoči na glavno vsebino

11. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
soba 212/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 10. redne in 2., 3. ter 4. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2022, EPA 894-IX 

 

3. Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti »Nedostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane«, EPA 896-IX

 

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 906-IX

Točka 4 je zaradi umika gradiva za obravnavo postala brezpredmetna. 

 

5. Razno