Skip to main content
Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 9. izredno sejo Državnega sveta