Preskoči na glavno vsebino

12. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
soba 212/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D) – skrajšani postopek, EPA 790-IX

 

2. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 (ReNPEMŽM23-30), EPA 897-IX

 

3. Odločanje o Predlogu zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ) – druga obravnava, EPA 872–IX

 

4. Razno