Skip to main content
Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z. (ZSPVZZ) – druga obravnava, EPA 932-IX

* * *

V skladu s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega sveta bo Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 1. točko dnevnega reda obravnavala kot pristojna komisija, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pa kot zainteresirana komisija.