Preskoči na glavno vsebino

12. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 9., 10. in 11. redne ter 4. izredne seje komisije

 

2.  Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek, EPA 1207-IX

 

3. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije d. o. o., Ljubljana za poslovno leto 2022

 

4. Poročilo o delu Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in  mladino

 

5. Razno

 

Točka 5 se obravnava na osnovi Predloga za razširitev predlaganega dnevnega reda 12. seje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.