Preskoči na glavno vsebino

13. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, EPA 884-IX – KOT ZAINTERESIRANA KOMISIJA*

* Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo to točko dnevnega reda obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za državno ureditev.