Preskoči na glavno vsebino

13. seja Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

Datum
Lokacija
velika dvorana Tomšičeva

 


 

Predlog dnevnega reda:

A1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava, EPA 1224-IX

Točka A1. se obravnava na osnovi Predloga za razširitev predlaganega dnevnega reda 13. seje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.

 
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje komisije

 

2. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava, EPA 1198-IX

Točka 2 se umika na podlagi Predloga za umik s predlaganega dnevnega reda 13. seje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.

3. Poročilo z javne razprave o Pobudi za spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju

 

4. Razno