Preskoči na glavno vsebino

14. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
Lokacija
veliki salon/I

 


 


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1A) - skrajšani postopek, EPA 1067-IX - kot zainteresirana komisija*

*Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance bo kot zainteresirana komisija to točko dnevnega reda obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

 

1.A Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B) – skrajšani postopek, EPA 1171-IX – kot zainteresirana komisija* - UMIK

*Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance bo, če bo predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, kot zainteresirana komisija to točko dnevnega reda obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Kolegij predsednice Državnega zbora do sklica seje komisije še ni odločal o predlogu za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. 

 

Osnovni predlog za razširitev se nadomešča z naslednjim novim predlogom za razširitev: 

 
1.A Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B) – skrajšani postopek, EPA 1171-IX* -NOVO

*Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance bo, če bo predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, kot zainteresirana komisija to točko dnevnega reda obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Predlog zakona je vložen s strani istih predlagateljev kot osnovna različica predloga zakona, a v novem besedilu in s spremenjenim naslovom. 

Kolegij predsednice Državnega zbora do danes še ni odločal o predlogu za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. 
 

2.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A) - skrajšani postopek, EPA 1120-IX

 

3. Pobude in vprašanja