Preskoči na glavno vsebino

14. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum
Lokacija
soba 212/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1.  Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23).

 

2. Problematika urejanja področja zaščite rejnih živali

 

3. Zaključki posveta »izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje«

 

4. Potrditev zapisnikov 13. seje in 6. izredne seje komisije 

 

5. Razno