Preskoči na glavno vsebino

14. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
veliki salon/I

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 11. in 12. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) – druga obravnava, EPA 956-IX

 

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1G) – druga obravnava, EPA 957-IX

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H) – druga obravnava, EPA 959–IX

 

5. Razno