Preskoči na glavno vsebino

16. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T) – nujni postopek, EPA 1222-IX

 

2. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB) – druga obravnava, EPA 1128-IX

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A) – druga obravnava, EPA 1142-IX

 

4. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1) – druga obravnava, EPA 1172-IX

 

5. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance  za leto 2023

 

6. Potrditev zapisnikov 11., 12., 13., 14. seje in 5., 6., 7., 8. in 9. izredne seje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

 

7. Pobude in vprašanja