Preskoči na glavno vsebino

16. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum
Lokacija
soba 212/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od leta 2023 do leta 2030 (ReNPVCP23–30), EPA 1078-IX 

 

2. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50), EPA 1058-IX 

 

3. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024–2033 (ReJSV24–33), EPA 1059-IX 

 

4. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2022, EPA 1047-IX 

 

5. Potrditev zapisnika 14. seje komisije 

 

6. Razno