Preskoči na glavno vsebino

17. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
veliki salon/I

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1A) - skrajšani postopek, EPA 1067-IX*

*Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo kot pristojna komisija to točko dnevnega reda obravnavala skupaj z zainteresirano Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B) – skrajšani postopek, EPA 1171-IX* - UMIK

Točka 2 se obravnava na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 11. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. 

*Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo, če bo predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, kot pristojna komisija to točko dnevnega reda obravnavala skupaj z zainteresirano Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Kolegij predsednice Državnega zbora do sklica seje komisije še ni odločal o predlogu za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. 
 

Osnovni predlog za razširitev se nadomešča z naslednjim novim predlogom za razširitev: 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B) – skrajšani postopek, EPA 1171-IX* - NOVO 

*Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo, če bo predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, kot pristojna komisija to točko dnevnega reda obravnavala skupaj z zainteresirano Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Predlog zakona je vložen s strani istih predlagateljev kot osnovna različica predloga zakona, a v novem besedilu in s spremenjenim naslovom. 

Kolegij predsednice Državnega zbora do danes še ni odločal o predlogu za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku.