Preskoči na glavno vsebino

17. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Datum
Lokacija
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog, zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 7. septembra 2012 (BCHIDO-B), EPA 453-VIII  

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje, EPA 1003-IX, EU U 1197

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Združenih narodov o mednarodnih učinkih sodne prodaje ladij, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 7. decembra 2022 v New Yorku, EPA 1006-IX, EU U 1200

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998 (ETS št. 172), ter pripravi osnutka obrazložitvenega poročila, EPA 1022-IX, EU U 1203

Točka 4 je obravnavana na osnovi Predloga za razširitev 17. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve.