Preskoči na glavno vsebino

18. izredna seja Interesne skupine delodajalcev

Datum
Lokacija
soba 110/I

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Pobude za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), kot je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1D (Uradni list RS, št. 114/23 z dne 15. 11. 2023), ki ga je 7.11. 2023 sprejel Državni zbor, ter posebej 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1D (Ur. l. RS, št. 114/23 z dne 15. 11. 2023)