Preskoči na glavno vsebino

18. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Datum
Lokacija
veliki salon/I

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 15. in 16. seje ter 5., 6. in 7. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U) - druga obravnava, EPA 842-IX

 

2.A Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV) – nujni postopek, EPA 1193-IX* UMIK

*Kolegij predsednice Državnega zbora do objave še ni odločal o predlogu za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku. 

Predlog za obravnavo točke 2.A se umika.   

 

3. Zaključki posveta Zdravje danes za jutri

 

4. Razno