Preskoči na glavno vsebino

2. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika Leopolda Pogačarja za dopolnitev četrtega odstavka 142. člena Gradbenega zakona (GZ-1)   

2. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za pripravo sprememb volilne zakonodaje z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter zagotavljanja aktivne in pasivne volilne pravice osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi pri vseh volitvah in odločanju  

3. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede Strateškega sveta za prehrano  

 

2.A Predlog Odgovora na Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022, Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 ter Pritožbe zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022 

Točka 2.A se obravnava glede na Razširitev dnevnega reda 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije s točko 2.A.

 

2.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118. člena, 122. člena in 135.č člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22), kakor so bili spremenjeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22), ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22) (št. 435-01-1/2023)

Točka 2.B se obravnava glede na Razširitev dnevnega reda 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije s točko 2.B.

 

3. Predlog Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 

 

4. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 

 

4.A Imenovanje predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Statistični svet Republike Slovenije 

Točka 4.A se obravnava na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije s točkami 4.A, 4.B, 4.C in 4.D.

 

4.B Imenovanje predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Statistični sosvet za regionalne statistike 

Točka 4.B se obravnava na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije s točkami 4.A, 4.B, 4.C in 4.D.

 

4.C  Imenovanje predstavnika in nadomestnega predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG) 

Točka 4.C se obravnava na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije s točkami 4.A, 4.B, 4.C in 4.D.

 

4.D Imenovanje predstavnika in nadomestnega predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 

Točka 4.D se obravnava na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije s točkami 4.A, 4.B, 4.C in 4.D.

 
5. Predlog Sedežnega reda v VII. mandatu Državnega sveta 

 

6. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta v 2023 – redne seje