Preskoči na glavno vsebino

2. seja Interesne skupine delodajalcev

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 1. redne ter 1., 2., 3., 4., in 5. izredne seje
 
1.A  Predlog zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (ZOSRIMP) – nujni postopek, EPA 550 - IX

Točka 1.A je obravnavana na podlagi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Interesne skupine delodajalcev.

 
1.B Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A) – nujni postopek, EPA 554 - IX

Točka 1.B je obravnavana na podlagi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Interesne skupine delodajalcev.

 
1.C Predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti (ZPZVLP) - nujni postopek, EPA 555-IX 

Točka 1.C je obravnavana na podlagi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Interesne skupine delodajalcev.

 

1.D Predlog Pobude Interesne skupine delodajalcev za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje druge točke 26. člena, dvanajste točke 44. člena, šeste točke 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, 111. člena, 118. člena, 122. člena in 135.č člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22), kakor so bili spremenjeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22, v nadaljevanju: ZDoh-2AA), ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22)

Točka 1.D je obravnavana na podlagi Predloga za razširitev dnevnega reda 2. seje Interesne skupine delodajalcev.

 
2. Priprave na 2. sejo Državnega sveta

 

3. Razno