Skip to main content
Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predstavitev poročila Sektorja IKT v državah Pobude tri morja 


* * *

V skladu s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega sveta bo 1. točko dnevnega reda Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve obravnavala kot pristojna komisija, Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pa kot zainteresirana komisija.