Preskoči na glavno vsebino

27. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:


1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami, EPA 1236-IX 

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010, EPA 1233-IX, EU U 1239

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002, EPA 1248-IX, EU U 1241

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS, EPA 1234-IX, EU U 1240

 

5. Potrditev zapisnikov 25. in 26. seje komisije 

 


6. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve v letu 2023 

Točka 6 se obravnava na osnovi Predloga za razširitev predlaganega dnevnega reda 27. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve.