Preskoči na glavno vsebino

28. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Datum
Lokacija
mala dvorana Tomšičeva

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja ter spremembi Direktive 2011/16/EU, EPA 1315-IX, EU U 1249 

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o transfernih cenah, EPA 1316-IX, EU U 1250

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o poslovanju v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT), EPA 1317-IX, EU U 1251 

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah), EPA 1314-IX, EU U 1248 

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št.  1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji, EPA 1312-IX, EU U 1246 

 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU, EPA 1313-IX, EU U 1247 

 

7. Potrditev zapisnikov  27. redne in 3. izredne seje komisije