Preskoči na glavno vsebino

3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. redne Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za zagotovitev pravice do brezplačnega medkrajevnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu za invalide, ki so zaposleni za krajši delovni čas    

2. Pobuda državnega svetnika Miloša Poholeta za enotno ureditev prakse glede obveščanja predkupnih upravičencev, kadar se v stečajnem postopku kmetijska in gozdna zemljišča prodajajo na podlagi zbiranja ponudb ali neposrednih pogajanj     

3. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede pridružitve slovenskega ministra za naravne vire in prostor k pozivu evropskih ministrov, pristojnih za naravne vire, glede ohranitve stroge zaščite volka

4. Pobudi državnega svetnika Petra Dermola Vladi Republike Slovenije glede financiranja stroškov dela v vrtcih

 
3. Predstavitev pregleda stanja zdravstvenega sistema v Sloveniji in korakov predvidene nove zdravstvene reforme 
  • Pregled stanja zdravstvenega sistema in korake predvidene nove zdravstvene reforme bo predstavil Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje.
  • Pregled stanja zdravstvenega sistema, vključno s povzetkom, je objavljen na spletni strani Ministrstva  za zdravje.

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) – skrajšani postopek, EPA 500-IX 

 

5.  Predlog Mnenja k Predlogu zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – druga obravnava, EPA 532-IX 

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B) – nujni postopek, EPA 300-IX 

 

6.A Predlog Sklepov k Problematiki vedno večjega obsega območij okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) 

Točka 6.A je obravnavana na osnovi Predloga za razširitev dnevnega reda 3. seje Državnega sveta.

 

7. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), EPA 157-IX, Predloga zakona o financiranju pokrajin (ZFPok), EPA 158-IX, in Predloga zakona o pokrajinah (ZPok), EPA 159-IX 

 

8. Predlog Sklepa o povračilih stroškov članom Državnega sveta Republike Slovenije 

Točka 8 je obravnavana na osnovi Razširitve dnevnega reda 3. seje Državnega sveta.