Skip to main content

39. izredna seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
Lokacija
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKLNZP) - nujni postopek, EPA 251-IX