Preskoči na glavno vsebino

4. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
Lokacija
soba 209/II

 


 

Predlog dnevnega reda:


1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F) - druga obravnava, EPA 706-IX 

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L) - druga obravnava, EPA 712-IX

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-I) - skrajšani postopek, EPA 721-IX

 

4. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2022, EPA 711-IX

 

5. Pobude in vprašanja
 
6. Potrditev zapisnika 3. redne seje komisije