Skip to main content

40. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
Lokacija
soba 212/II

 

 


 

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) - nujni postopek, EPA 234-IX    

 

2.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A) - nujni postopek, EPA 235-IX    

 

3.    Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022)- EPA 255-IX    

 

4.    Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-B), EPA 256-IX    

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223-A) - nujni postopek, EPA 257-IX