Skip to main content
Datum
Lokacija
veliki salon/I

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) – nujni postopek, EPA 1122-IX*

* Do sklica skupne seje komisij Kolegij predsednice Državnega zbora še ni odločil o predlogu za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku.

* * *

V skladu s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega sveta bo 1. točko dnevnega reda Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnavala kot pristojna komisija, Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pa kot zainteresirana komisija.