Preskoči na glavno vsebino

5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 4. redne in 3. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Vprašanje državnega svetnika Draga Žure Vladi Republike Slovenije glede izvajanja t. i. Magna memoranduma z dne 4. 8. 2017 in sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 10. 6. 2021 v zvezi z zagotavljanjem vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica zaradi umestitve industrijskega obrata Magna Nukleus    

2. Vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede nakupa letala za gašenje

3. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata glede uveljavljanja pravice športnikov do preventivnega zdravstvenega varstva

4. Pobude državnega svetnika Branka Tomažiča glede spremembe načina oskrbovanja javnih zavodov in državnih ustanov s hrano   

5. Pobuda Interesne skupine delodajalcev Ustavnemu sodišču Republike Slovenije za čimprejšnjo obravnavo in odločitev o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o dohodnini in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki jo je vložil Državni svet (Opr.št. U-I-14/23)

6. Vprašanje državnega svetnika Jožefa Školča glede načrtovanih ukrepov za odpravo napak in krivic storjenih prosilcem za Zoisovo štipendijo v povezavi z izjemnimi dosežki, doseženimi na tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2019/2020

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C) - druga obravnava, EPA 581–IX 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek, EPA 658-IX 

 

5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije 

Točka 5 je obravnavana na osnovi Razširitve dnevnega reda 5. seje Državnega sveta Republike Slovenije.