Preskoči na glavno vsebino

5. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

Datum
Lokacija
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

 


 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 3. redne seje komisije
 
2.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P), skrajšan postopek, EPA – 820-IX
 
3.    Razno