Skip to main content

56. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Datum
-
Lokacija
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog_umika 2. tocke*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 49., 54. in 55. seje komisije

 

2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022), EPA 2696-VIII  *PREDLOG ZA UMIK

 

3. Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 za leto 2021, EPA 2643-VIII

 

4. Pobuda za organizacijo posveta o delu in pomenu Jerneja Kopitarja