Skip to main content

57. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Datum
-
Lokacija
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPRESTAVITEV SEJE


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1D), skrajšani postopek, EPA 38-IX

 

2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022), EPA 2696-VIII

 

3. Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdPFIINM), EPA 12-IX