Skip to main content

58. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Datum
-
Lokacija
soba 212/II

 


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Banke Slovenije 2021 z letnim obračunom Banke Slovenije 2021(računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2022, EPA 125 IX

 

2. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2021, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2021, ki vsebuje tudi letni obračun za leto 2021 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2022 in 2023, EPA 135-IX

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2021 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2022, EPA 146-IX